Clock-Time

TRỰC TIẾP: Đại hội giới trẻ - Giáo phận Phú Cường 2019

TRỰC TIẾP: Đại hội giới trẻ - Giáo phận Phú Cường vào lúc 14 giờ ngày 14/04/2019 tại Giáo xứ Lái Thiêu. Đi Đàng Thánh Giá vào lúc 17 giờ, sau đó là Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự.
Phần 1Phần 2Phần 3