Clock-Time

Trực Tiếp: Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Phú Cường 2018

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Phú Cường 2018 tại Giáo xứ Phú Lợi, vào lúc 14 giờ ngày 25.03.2018
Phần 1

Phần 2
 
Phần 3