Clock-Time

Trực tiếp: Đại hội Hiền Mẫu Giáo phận Phú Cường lúc 6giờ30 – 12giờ00 ngày 27/8/2017 tại G.x Bắc Hà – Giáo phận Phú Cường

Đại hội Hiền mẫu của giáo phận Phú Cường sẽ được tổ chức vào buổi sáng Chúa Nhật, ngày 27/08/2017 tới đây để mừng thánh bổn mạng Mônica, tại Giáo xứ Bắc Hà – Giáo phận Phú Cường với chủ đề: « Về bên Mẹ».

TRỰC TIẾP ĐẠI HỘI HIỀN MẪU

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG