Clock-Time

Trực tiếp: Đêm Thánh ca “Hát mừng Con Thiên Chúa giáng trần” tại G.x Tân Thông lúc 19giờ00 ngày 20/12/2017

Trực tiếp

Đêm Thánh ca “Hát mừng Con Thiên Chúa giáng trần”

tại G.x Tân Thông lúc 19giờ00 ngày 20/12/2017