Clock-Time

TRỰC TIẾP: Diễn Nguyện Thánh Ca Mừng Năm Thánh 50 Năm Giáo Xứ Nước Vàng

Diễn Nguyện Thánh Ca Mừng Năm Thánh 50 Năm Giáo Xứ Nước Vàng Với Chủ Đề: Tri Ân Tình Chúa. Vào lúc 19h30 ngày 28.09.2019.

TIN GIÁO PHẬN

TRỰC TIẾP: DIỄN NGUYỆN THÁNH CA MỪNG NĂM THÁNH 50 NĂM GIÁO XỨ NƯỚC VÀNG