Clock-Time

Trực tiếp: Diễn nguyện và Thánh lễ vọng mừng Chúa Giáng sinh tại G.x Tân Thông lúc 18h30 – 21h00 ngày 24/12/2017

Diễn nguyện và Thánh lễ vọng mừng Chúa Giáng sinh tại G.x Tân Thông – Giáo phận Phú Cường vào lúc 18h30 – 21h00 ngày Chúa nhật  24/12/2017. Do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ tế...
TIN GIÁO PHẬN

TRỰC TIẾP: DIỄN NGUYỆN VÀ

THÁNH LỄ VỌNG MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

TẠI G.X TÂN THÔNG

VÀO LÚC 18H30 – 21H00 NGÀY 24/12/2017