Clock-Time

Trực Tiếp: Giờ Cầu Nguyện Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường - Ngày 25.03

Cùng cầu nguyện với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

TRỰC TIẾP

GIỜ CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN TẤN TƯỚC

 TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19