Clock-Time

Trực Tiếp: Giờ Cầu Nguyện Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường - Ngày 26.03

Cùng cầu nguyện với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường trong bối cảnh đại dịch Covid-19 - Vào lúc 19h30 ngày 26.03.2020

TRỰC TIẾP

GIỜ CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC CHA GIUSE - GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

 TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

NGÀY 26-03