Clock-Time

Trực tiếp lễ an táng cha Đaminh Nguyễn Đức Trung

Giáo Phận Phú Cường: Thánh Lễ An Táng Cha Đa Minh Nguyễn Đức Trung - Gx. Bến Sắn - 24/02/2018
TRỰC TIẾP THÁNH LỄ AN TÁNG

CHA ĐAMINH NGUYỄN ĐỨC TRUNG