Clock-Time

Trực tiếp: Lễ Phục sinh tại Gx Tân Thông 5giờ15 ngày 27/3/2016

Thánh Lễ Phục Sinh - Truyền hình trực tiếp tại giáo xứ Tân Thông lúc 5 giờ 15 ngày 27/03/2016