Clock-Time

Trực tiếp: Lễ vọng Phục sinh tại G.x Tân Thông 18giờ00 Thứ Bảy ngày 26/3/2016

Giáo xứ Tân Thông: Truyền trực tiếp Thánh Lễ Vong Phục Sinh Năm 2016 lúc 18 giờ 00 - Thứ Bảy ngày 26/3/2016