Clock-Time

Trực tiếp: Nghi thức Suy tôn Thánh giá tại G.x Tân Thông 2016

Trực tiếp: Nghi thức Suy tôn Thánh giá tại G.x Tân Thông 18giờ00 Thứ Sáu ngày 25/3/2016...