Clock-Time

Trực tiếp: Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó tại G.x Tân Thông lúc 18h00 ngày 14/4/2017

Trực tiếp: Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó tại G.x Tân Thông lúc 18h00 ngày 14/4/2017...
TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ TÂN THÔNG

NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ