Clock-Time

TRỰC TIẾP: Thánh Lễ An Táng Cha Cố Giuse Quang Minh Tuấn

TRỰC TIẾP: Thánh Lễ An Táng Cha Cố Giuse Quang Minh Tuấn - Vào lúc 9 giờ ngày 18.06.2019 do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Giám Mục Giáo Phận Phú Cường Chủ Tế.

TRỰC TIẾP: THÁNH LỄ AN TÁNG CHA CỐ GIUSE QUANG MINH TUẤN