Clock-Time

Trực tiếp: Thánh Lễ An Táng CHA CỐ STÊPHANÔ NGUYỄN VĂN RI - Giáo Phận Phú Cường - 17.04.2021

Thánh Lễ An Táng CHA CỐ STÊPHANÔ NGUYỄN VĂN RI. Vào lúc 08h00 ngày 17.04.2021. Tại nhà thờ Chánh Toà Giáo phận Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục Giáo phận Phú Cường chủ tế.

TIN GIÁO PHẬN

TRỰC TIẾP: THÁNH LỄ AN TÁNG
CHA CỐ STÊPHANÔ NGUYỄN VĂN RI


VÀO LÚC 08H00, NGÀY 17.04.2021
THÁNH LỄ AN TÁNG