Clock-Time

TRỰC TIẾP: Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Mừng 50 Năm Thành Lập Giáo Xứ Nước Vàng

TRỰC TIẾP: Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Mừng 50 Năm Thành Lập Giáo Xứ Nước Vàng. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Vào lúc 09h00 ngày 29.09.2019. 

TIN GIÁO PHẬN

TRỰC TIẾP: THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH

MỪNG 50 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ NƯỚC VÀNG