Clock-Time

Trực tiếp Thánh lễ các Tân tòng nhận bí tích khai tâm tại Gx Tân Thông lúc 7h00 ngày 27/3/2016

Giáo xứ Tân Thông - Thánh lễ các Tân tòng nhận bí tích khai tâm lúc 7h00 ngày 27/3/2016