Clock-Time

Trực tiếp: Thánh lễ các Thánh Nam nữ tại Gx. Tân Thông lúc 17h30 ngày 1/11/2017 do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ Chủ tế

Thánh lễ các Thánh Nam nữ do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ tế tại Thánh đường Giáo xứ Tân Thông – Giáo phận Phú Cường vào lúc 17giờ30 Thứ Tư ngày 1/11/2017. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được...

TIN GIÁO PHẬN

TRỰC TIẾP: THÁNH LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

TẠI G.X TÂN THÔNG LÚC 17H30 NGÀY 1/11/2017

DO ĐỨC CHA PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH TỨ CHỦ TẾ


Thánh lễ các Thánh Nam nữ do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ tế tại Thánh đường Giáo xứ Tân Thông – Giáo phận Phú Cường vào lúc 17giờ30 Thứ Tư ngày 1/11/2017. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.

Xin hiệp thông cầu nguyện trực tiếp tại đây