Clock-Time

TRỰC TIẾP: Thánh Lễ Cung Hiến Và Khánh Thành Nhà Thờ Mỹ Hảo - Giáo Phận Phú Cường

TRỰC TIẾP: Thánh Lễ Cung Hiến Và Khánh Thành Nhà Thờ Mỹ Hảo - Giáo Phận Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Vào lúc 09h30 ngày 25-07-2019.

TRỰC TIẾP

THÁNH LỄ CUNG HIẾN VÀ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ MỸ HẢO

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG