Clock-Time

TRỰC TIẾP: Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ Vĩnh Hòa

TRỰC TIẾP: Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ Vĩnh Hòa - Vào lúc 9h00 - Ngày 07.04.2019 - Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường chủ tế...