Clock-Time

TRỰC TIẾP: Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Mẹ - Hội Dòng Nữ ĐaMinh Thừa Sai Phú Cường

TRỰC TIẾP: Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Mẹ - Hội Dòng Nữ ĐaMinh Thừa Sai Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Vào lúc 09h30 ngày 18.08.2019

TRỰC TIẾP:

THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG NHÀ MẸ 

HỘI DÒNG NỮ ĐAMINH THỪA SAI PHÚ CƯỜNG