Clock-Time

Trực tiếp: Thánh lễ kết Tháng hoa kính Đức Mẹ tại G.x Tân Thông 18giờ00 ngày 31/5/2016

Thánh lễ kết Tháng hoa kính Đức Mẹ tại Giáo Xứ Tân Thông, vào lúc 18 giờ 00 ngày 31/5/2016