Clock-Time

TRỰC TIẾP: THÁNH LỄ KHÁNH THÀNH CUNG HIẾN NHÀ THỜ VÀ BÀN THỜ GIÁO XỨ PHƯỚC VĨNH

TRỰC TIẾP: Thánh lễ khánh thành cung hiến nhà thờ và bàn thờ giáo xứ Phước Vĩnh - Kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ Phước Vĩnh - Vào ngày 01 tháng 05 năm 2019 - Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tân Tước Giám mục Giáo Phận Phú Cường Chủ tế

TRỰC TIẾP: THÁNH LỄ KHÁNH THÀNH CUNG HIẾN NHÀ THỜ VÀ BÀN THỜ GIÁO XỨ PHƯỚC VĨNH

KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ PHƯỚC VĨNH