Clock-Time

Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX tại G.x Tân Thông 12giờ00 ngày 6/5/2016

Lm. Gioan Lê Quang Tuyến chủ sự Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo Xứ Tân Thông lúc 12giờ00 ngày 6/5/2016.