Clock-Time

Trực tiếp: Thánh lễ kính Thánh Gia Thất và kỷ niệm 25 – 50 Năm hôn phối tại G.x Tân Thông vào lúc 5h00 ngày 30/12/2016

Thánh lễ kính Thánh Gia Thất và kỷ niệm 25 – 50 Năm hôn phối tại G.x Tân Thông – Giáo phận Phú Cường do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ tế lúc 5h00 sáng ngày 30/12/2016....
TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ KÍNH THÁNH GIA THẤT VÀ

KỶ NIỆM 25 – 50 NĂM HÔN PHỐI

TẠI GIÁO XỨ TÂN THÔNG