Clock-Time

Trực tiếp: Thánh lễ kỷ niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lúc 12giờ00 ngày 13/10/2017 tại G.x Tân Thông – G.p Phú Cường

Thánh lễ kỷ niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được...
TIN GIÁO PHẬN

TRỰC TIẾP: THÁNH LỄ KỶ NIỆM

100 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA

LÚC 12GIỜ00 NGÀY 13/10/2017 TẠI G.X TÂN THÔNG

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG


Thánh lễ kỷ niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.

Xin hiệp thông cầu nguyện trực tiếp tại đây