Clock-Time

Trực tiếp: Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 12giờ00 ngày 13/5/2016 tại G.x Tân Thông

Trực tiếp: Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 12giờ00 ngày 13/5/2016 tại G.x Tân Thông