Clock-Time

Trực tiếp: Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima tại Giáo xứ Tân Thông ngày 13/10/2016

Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima do Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ tế vào lúc 12giờ00 ngày 13/10/2016 tại G.x Tân Thông...
TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ KỶ NIỆM ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA

TẠI GIÁO XỨ TÂN THÔNG NGÀY 13-10-2016

Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima do Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ (Nguyên Giám Mục Giáo Phận Phú Cường) chủ tế vào lúc 12giờ00 ngày 13/10/2016 tại G.x Tân Thông Giáo phận Phú Cường.