Clock-Time

TRỰC TIẾP: Thánh Lễ Làm Phép Nhà Mục Vụ Và Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ Bà Trà

Thánh Lễ Tạ ơn nhân dịp Giáo Xứ Bà Trà. Làm phép Nhà Mục vụ giáo Xứ. Mừng Thánh Micae - Bổn mạng Giáo Xứ. Mừng bổn mạng và mừng thọ 60 tuổi Cha Chánh Xứ Micae. Mừng bổn mạng hội kèn Gabriel. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Vào lúc 17h45 thứ ba, ngày 29/09/2020 tại nhà thờ Bà Trà.

TRỰC TIẾP

THÁNH LỄ LÀM PHÉP NHÀ MỤC VỤ GIÁO XỨ BÀ TRÀ