Clock-Time

Trực tiếp: Thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu tại Giáo Xứ Tân Thông

Trực tiếp: Thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu tại Giáo Xứ Tân Thông - Giáo Phận Phú Cường vào lúc 5 giờ 15 ngày 29/5/2016