Clock-Time

Trực tiếp: Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh tại G.x Tân Thông lúc 7h30 ngày 25/12/2016

Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh tại G.x Tân Thông – Giáo phận Phú Cường do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế lúc 7h30 ngày 25/12/2016.