Clock-Time

TRỰC TIẾP: Thánh Lễ Nhậm Chánh Xứ Giáo Xứ Mỹ Vân của Cha Phaolô Nguyễn Quốc Tiến

TRỰC TIẾP: Thánh Lễ Nhậm Chánh Xứ Giáo Xứ Mỹ Vân của Cha Phaolô Nguyễn Quốc Tiến. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường Chủ Tế. Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 27.06.2019

TRỰC TIẾP: THÁNH LỄ NHẬM CHÁNH XỨ GIÁO XỨ MỸ VÂN CỦA CHA PHAOLÔ NGUYỄN QUỐC TIẾN