Clock-Time

Trực tiếp: Thánh lễ tạ ơn 50 Năm Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Khi tại G.x Lô 6, lúc 9h00 ngày 6/1/2017

Thánh lễ đồng tế tạ ơn Hồng ân Kim Khánh Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Khi (6/1/1967 – 6/1/2017) do Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ tế...
TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ TẠ ƠN

50 NĂM LINH MỤC PHAOLÔ NGUYỄN VĂN KHI

Thánh lễ đồng tế tạ ơn Hồng ân Kim Khánh Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Khi (6/1/1967 – 6/1/2017)  do Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ tế tại G.x Lô 6 – Giáo phận Phú Cường vào lúc 9h00 ngày 6/1/2017. Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi ở xa không thể đến được.
 
PHẦN 1:
 

PHẦN 2: 
 

Nguồn: huyha.net