Clock-Time

Trực tiếp: Thánh lễ tạ ơn khánh thành cơ sở đào tạo ơn gọi linh mục Giáo phận Phú Cường

Thánh lễ tạ ơn khánh thành cơ sở đào tạo ơn gọi linh mục Giáo phận Phú Cường được bắt đầu vào lúc 09 giờ 00, thứ Bảy, ngày 08.07.2017...
TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ TẠ ƠN KHÁNH THÀNH CƠ SỞ ĐÀO TẠO

ƠN GỌI LINH MỤC GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG