Clock-Time

Trực Tiếp: Thánh Lễ Tạ Ơn Và Trao Tu Phục Quý Tân Chủng Sinh Khoá 23

Trực Tiếp: Thánh Lễ Tạ Ơn Và Trao Tu Phục Quý Tân Chủng Sinh Khoá 23 - Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường Chủ Tế. Vào lúc 10h00 ngày 29.08.2019
TIN GIÁO PHẬN

TRỰC TIẾP: THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ TRAO TU PHỤC QUÝ TÂN CHỦNG SINH KHOÁ 23