Clock-Time

TRỰC TIẾP: Thánh Lễ Thánh Hóa Linh Mục Giáo Phận Phú Cường

TRỰC TIẾP: Thánh Lễ Thánh Hóa Linh Mục Giáo Phận Phú Cường - Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Giám Mục Giáo Phận Phú Cường Chủ Tế - Vào Lúc 10 Giờ này 28.06.2019

TRỰC TIẾP: THÁNH LỄ THÁNH HÓA LINH MỤC GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG