Clock-Time

Trực tiếp: Thánh lễ Tiệc ly tại G.x Tân Thông

Giáo phận Phú Cường - Trực tiếp: Thánh lễ Tiệc ly tại G.x Tân Thông 18giờ00 Thứ Năm ngày 24/3/2016...
Trực tiếp: Thánh lễ Tiệc ly tại G.x Tân Thông​

18giờ00 Thứ Năm ngày 24/3/2016