Clock-Time

Trực Tiếp: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục - Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục - Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Vào lúc 09h00 Ngày 17.07.2020.

TRỰC TIẾP: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

 DÒNG THỪA SAI ĐỨC TIN - TỈNH DÒNG VIỆT NAM


  

Dòng Thừa Sai Đức Tin - Tỉnh Dòng Việt Nam

HÂN HOAN KÍNH BÁO


Vào lúc 9h00, ngày 17.7.2020, tại Nhà thờ Chánh Tòa, Giáo phận Phú Cường, Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước sẽ truyền chức Linh mục cho 9 thầy:

1. Thầy Giuse Trịnh Văn Cung, MF
2. Thầy Giuse Maria Lê Xuân Dinh, MF
3. Thầy Giuse Trần Văn Lâm, MF
4. Thầy Phanxicô X. Nguyễn Trọng Oánh, MF
5. Thầy Gioan.B Trần Minh Phương, MF
6. Thầy Giuse Nguyễn Văn Thắng, MF
7. Thầy Giuse Nguyễn Văn Thục, MF
8. Thầy Giuse Maria Đặng Hữu Tôn, MF
9. Thầy Gioan B. Nguyễn Trọng Vạn, MF.

Xin Cộng đoàn hiệp thông và cầu nguyện cho các Tiến Chức.

Dòng Thừa Sai Đức Tin - Tỉnh Dòng Việt Nam.