Clock-Time

TRỰC TIẾP: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Và Phó Tế Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam - Tỉnh Dòng Việt Nam

TRỰC TIẾP: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Và Phó Tế Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam - Tỉnh Dòng Việt Nam. Vào Lúc 09h00 ngày 17.07.2019. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế.

TRỰC TIẾP

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ

DÒNG THỪA SAI ĐỨC TIN VIỆT NAM - TỈNH DÒNG VIỆT NAM