Clock-Time

Trực Tiếp: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Vào Lúc 9h00, Thứ Bảy, Ngày 02/12/2017

Trực Tiếp: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Vào Lúc 9h00, Thứ Bảy, Ngày 02/12/2017 tại Nhà Thờ Chánh Tòa Phú Cường...
TIN GIÁO PHẬN

TRỰC TIẾP: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

VÀO LÚC 9H00, THỨ BẢY, NGÀY 02/12/2017