Clock-Time

Trực Tiếp: Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế (11.06.2020) Tại Nhà Thờ Chánh Toà - Giáo Phận Phú Cường

Trực Tiếp: Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế - Giáo Phận Phú Cường. Vào Lúc 09h00 ngày 11.06.2020 Tại Nhà Thờ Chánh Toà Giáo Phận Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế.

TRỰC TIẾP: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG