Clock-Time

TRỰC TIẾP: THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA PHÚ CƯỜNG

TRỰC TIẾP: Thánh lễ truyền dầu tại nhà thờ chánh tòa Phú Cường - Vào lúc 8 giờ ngày 18.04.2019. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế.

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

TRỰC TIẾP: THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA PHÚ CƯỜNG