Clock-Time

Trực tiếp: Thánh lễ Truyền dầu tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường

Thánh lễ Truyền dầu tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường vào lúc 8g00 sáng ngày 29.03.2018 do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước -  Giám mục giáo phận Phú Cường..

TIN GIÁO PHẬN

TRỰC TIẾP: THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG