Clock-Time

Trực tiếp: Tĩnh tâm Mùa chay tại G.x Tân Thông lúc 17h30 ngày 10/4/2017 Chủ tế LM Phêrô Nguyễn Chí Công

Thánh lễ Tĩnh tâm Mùa chay do Linh mục Phêrô Nguyễn Chí Công chủ tế tại Giáo xứ Tân Thông – Giáo phận Phú Cường vào lúc 17h30 ngày 10/4/2017...
TIN GIÁO PHẬN

TRỰC TIẾP: TĨNH TÂM MÙA CHAY TẠI G.X TÂN THÔNG

LÚC 17H30 NGÀY 10/4/2017

CHỦ TẾ LM PHÊRÔ NGUYỄN CHÍ CÔNG
 


Nếu không xem được. Vui lòng Click vào chữ Youtube bên phải phía dưới hoặc chữ

Watch this video on youtube ở giữa màn hình.