Clock-Time

Trực tiếp: Tĩnh tâm Mùa chay tại G.x Tân Thông lúc 17h30 ngày 12/4/2017 Chủ tế LM Phêrô Nguyễn Chí Công

Thánh lễ Tĩnh tâm Mùa chay do Linh mục Phêrô Nguyễn Chí Công chủ tế tại Giáo xứ Tân Thông – Giáo phận Phú Cường vào lúc 17h30 ngày 12/4/2017.
GIÁO XỨ TÂN THÔNG

TĨNH TÂM M​ÙA CHAY