Clock-Time

Trực tuyến: Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường - Bế mạc năm thánh - Mừng 75 năm thành lập hội dòng

Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường - Bế mạc năm thánh - Mừng 75 năm thành lập hội dòng. Đêm văn nghệ được bắt đầu vào lúc 19 giwof 30, ngày 7.9.2018 và Thánh lễ tạ ơn được bắt đầu vào lúc 9 giờ 30 ngày 8.9.2018...
THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀO LÚC 9 GIỜ 30 NGÀY 8.9.2018ĐÊM DIỄN NGUYỆN VÀO LÚC 19 GIỜ 30 NGÀY 7.9.2018