Clock-Time

Trực tuyến: Hát nguyện "Mừng Mẹ Vô nhiễm nguyên tội" lúc 19giờ00 ngày 07.12.2020 tại G.x Tân Thông

Trực tuyến: Hát nguyện "Mừng Mẹ Vô nhiễm nguyên tội" lúc 19giờ00 ngày 07.12.2020 tại G.x Tân Thông

GIÁO XỨ TÂN THÔNG

HÁT MỪNG MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TÔI