Clock-Time

Trực tuyến: Thánh Lễ An Táng Cha Phêrô Tạ Văn Đức

Trực tuyến: Thánh Lễ An Táng Cha Phêrô Tạ Văn Đức Tại Giáo Xứ Hoàng Châu vào lúc 08 giờ 30 Ngày 18.03.2019. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường Chủ tế...