Clock-Time

Trực tuyến: Thánh Lễ Tạ Ơn Và Trao Tu Phục Cho Các Tân Đại Chủng Sinh Khóa XXII giáo phận Phú Cường

Trực tuyến: Thánh Lễ Tạ Ơn Và Trao Tu Phục Cho Các Tân Đại Chủng Sinh Khóa XXII giáo phận Phú Cường. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường chủ tế vào lúc 10 giờ, ngày 29.08.2018...