Clock-Time

Tu Hội Nữ Sống Thánh Thể Tĩnh Tâm Năm 2021 Trong Mùa Covid

Với chủ đề “Thực hành đời sống thinh lặng, khiết tịnh”, cha Vincent đã giúp các chị em đào sâu về việc giữ thinh lặng và khiết tịnh trong đời sống cộng đoàn qua gương mẫu của Thánh Giuse: đời sống của Thánh Cả là đời sống phục vụ trong âm thầm, thinh lặng. Ngài luôn lắng nghe và thực thi Thánh Ý của Thiên Chúa dù nhiều khi không hiểu gì. Ngài luôn bất chấp mọi sự để bảo vệ cho sự trinh khiết của Đức Maria và Chúa Giêsu. 
TU HỘI NỮ SỐNG THÁNH THỂ

TĨNH TÂM NĂM 2021 TRONG MÙA COVID


 

“Ơn gọi của mỗi người chúng ta trong cuộc đời là tìm kiếm và thi hành Ý Chúa”.

Đó là lời nhắn nhủ của cha Vincent Lê Hữu Đức, Tu đoàn Giáo sĩ Thừa sai Sống Thánh Thể, tới các nữ tu của Tu hội Nữ Sống Thánh Thể như thế, trong đợt tĩnh tâm năm 2021 đã diễn ra tại nhà Chính Tu hội.

Trong 5 ngày (14-18/06/2021), Tu hội Nữ Sống Thánh Thể đã tổ chức tĩnh tâm cho tất cả các các chị em trong Tu hội. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh nên trong tuần tĩnh tâm này, chỉ có những chị em nhà chính và một số cộng đoàn ở gần về tham dự. Các cộng đoàn ở xa nhà chính dự kiến sẽ sắp xếp tĩnh tâm chung với nhau vào một dịp khác. Cũng vì lý do dịch bệnh nên cha giảng phòng đã mời không thể đến chia sẻ cùng cộng đoàn. Trong bối cảnh này, Tu hội đã mời các linh mục anh em “trong nhà” đến chia sẻ. 

Khởi sự tuần tĩnh tâm là Thánh lễ khai mạc lúc 17g ngày 14/06/2021 do cha Vincent Lê Hữu Đức chủ tế với sự tham dự đông đảo quý sơ trong Tu hội. Trong bài chia sẻ của mình, cha Vincent nói: “Thời gian tĩnh tâm là thời gian thực sự chúng ta đối diện với Chúa, với chính mình, đón nhận Lòng Thương Xót Chúa để nhận ra những yếu đuối và xin ơn Chúa tìm ra cách thế để thay đổi đời sống mình”. Ngài cũng nhấn mạnh: “Tĩnh tâm phải là 1 cuộc trở về” với 3 ngôi nhà: nơi cộng đoàn mình sống, nội tâm của mình và Trái Tim của Bí Tích Thánh Thể.

Hai chủ đề xuyên suốt tuần tĩnh tâm năm nay mà 2 cha giảng phòng chia sẻ đều được các ngài liên hệ rất chặt chẽ với con người và cuộc đời của Thánh Cả Giuse là “Thực hành đời sống thinh lặng, khiết tịnh” của cha Vincent Lê Hữu Đức và “Sống Thánh Thể: dâng hiến và trao tặng” của cha Gioan Lê Hoàng Tuấn, bề trên Tu đoàn Giáo sĩ Thừa sai Sống Thánh Thể.

Với chủ đề “Thực hành đời sống thinh lặng, khiết tịnh”, cha Vincent đã giúp các chị em đào sâu về việc giữ thinh lặng và khiết tịnh trong đời sống cộng đoàn qua gương mẫu của Thánh Giuse: đời sống của Thánh Cả là đời sống phục vụ trong âm thầm, thinh lặng. Ngài luôn lắng nghe và thực thi Thánh Ý của Thiên Chúa dù nhiều khi không hiểu gì. Ngài luôn bất chấp mọi sự để bảo vệ cho sự trinh khiết của Đức Maria và Chúa Giêsu. Ở cuối mỗi phần bài giảng cha Vincent luôn có sự liên hệ đến Thánh Thể để giúp các chị em đào sâu hơn nữa linh đạo của mình. 

Còn các bài chia sẻ của cha Gioan lại xoay quanh chủ đề “Sống Thánh Thể: dâng hiến và trao tặng”, đây chính là câu châm ngôn sống của Tu hội Nữ Sống Thánh Thể. Ngài nhắn nhủ các chị em trong cộng đoàn về ơn gọi dâng hiến là dâng trọn vẹn đời sống mình cho Thiên Chúa và lưu ý họ về cung cách sống khiêm nhường, vui tươi trong đời sống phục vụ, đời sống cộng đoàn noi theo gương Chúa Giêsu và Thánh Giuse, nhất là đời sống của mỗi người để đạt đến sự thánh thiện. Chúng ta luôn luôn phải thực thi Thánh Ý Chúa trong cuộc đời mình dù có phải khó khăn đến đâu. 

Xuyên suốt tuần tĩnh tâm, các chị em có nhiều thời gian để cầu nguyện, lắng đọng tâm hồn mình. Các chị em được lãnh bí tích Giao Hòa, nghe các bài huấn đức về đặc sủng, linh đạo, sứ mạng của Tu hội do sơ Bề trên Anna Nguyễn Thị Hiền chia sẻ. Nhất là vào lúc 19g25, sau giờ kinh tối hằng ngày, các chị em được chầu Thánh Thể Chúa đến 21 giờ trong bầu khí thinh lặng tuyệt đối để gặp được Đấng Đại Tĩnh trong Bí tích Thánh Thể vô cùng linh thiêng này. 

 

Tuần tĩnh tâm năm kết thúc với Thánh lễ đồng tế vào lúc 5g30 ngày 18/06/2021. 

Trong mùa đại dịch Covid này, ước gì mỗi người dâng hiến chúng ta biết tìm ra Thánh Ý Chúa cho chính cuộc sống của mình để được sống tốt hơn và được biến đổi hơn.